Početna stranica
 
kucica
 
Tara 1997. godine


 

ISTORIJAT

Davne 1985, u okviru Vojvođanskog društva za poljoprivrednu tehniku - VDPT, osnovana je Sekcija za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi. Njena aktivnost se postupno razvijala do momenta kada je svojima značajem i aktivnostima prerasla okvir u kome je delovala. Zbog potreba aktivnosti na širem prostoru, ali i zbog specifične interdisciplinarnosti, koja je povezivala mehanizatore, agronome, tehnologe, mašince, električare, građevince, ekonomiste i druge, osnovano je Jugoslovensko društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi.  To se desilo u novembru, 1996. godine, na poljoprivrednom dobru “Zobnatica”, kod Bačke Topole. Osnivač Društva bila je postojeća Sekcija za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi VDPT. Društvo je nastavilo tradiciju i oblike rada koji su razvijani u Sekciji.
Godine 2004, statutarno je promenjen naziv našeg  udruženja u Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi. Uzimajuću u obzir aktivnosti Sekcije, kao prethodnice, i aktivnosti Društva organizovan je veliki broj skupova, tematskih savetovanja, okruglih stolova, stručnih sastanaka, demonstracija opreme, stručnih ekskurzija i dr.
Od 1988, kada je organizovan prvi put, pa sve do danas svake godine se organizuje naučno-stručni skup “Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi”. Ovo savetovanje steklo je veoma značajan renome, kako kod nas, tako i van granica naše zemlje. Referisano je preko 500 radova, koji su svi odštampani.
U početku, radovi su štampani u zbornicima radova, da bi 1997. godine izašao prvi broj časopisa PTEP –  časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, u kome se štampaju radovi sa skupa. Časopis je stekao zadovoljavajući renome. Evaluacijom Republičkog ministarstva nauke i zaštite životne sredine svrstan je u kategoriju časopisa od nacionalnog značaja. Časopis se  šalje i u inostranstvo. Ponosni smo na činjenicu da, od svih domaćih časopisa iz oblasti poljoprivredne tehnike, jedino je naš časopis od strane Tehničke biblioteke u Hanoveru odabran da bude u njihovom bibliotečkom fondu. To ukazuje na njegovu internacionalnost, na čemu insistira uredništvo.
Od osnivanja pa do danas, skoro svake godine organizuju se tematska savetovanja TOSS (tematski okrugli sto stručnjaka).
U dugoj tradiciji i razvoju nezamenjivu ulogu imale su firme, koje su nam bile sponzori i donatori. Ranijih godina to je bio isključivi izvor finasiranja. Poslednjih godina značajnu podršku imamo od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, zatim Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ali i drugih resornih državnih organa (na pokrajinskom i republičkom nivou).

[idi na vrh strane]